Novosti

Istina je da je izvanredni nadzor Državnog inspektorata utvrdio je kako količine na odlagalištu nisu veće od navedenih u izvješćima Društva.

U članku pod naslovom ´Ministarstvo tolerira ekološke incidente i kriminal na odlagalištu Piškornica´, objavljenom na vašem portalu na poveznici https://www.vecernji.hr/vijesti/ministarstvo-tolerira-ekoloske-incidente-i-kriminal-na-odlagalistu-piskornica-1405473 iznesen je cijeli niz laži i netočnih informacija o radu Piškornica – sanacijskog odlagališta d.o.o., koje su iznesli načelnik Općine Koprivnički Ivanec Mario Švegović i predsjednik udruge „Zelena Piškornica“, Ivica Jakupić, uz potpis autora Vecernji.hr.

U skladu sa Zakonom o medijima, člancima 40., 41. i 42., ovim putem Vas molim da objavite ispravak netočnih informacija, navedenih u nastavku. U tekstu autora Vecernji.hr tako se navodi: „Piškornica sanacijsko odlagalište godinama manipulira količinama otpada, zagađuje okoliš, u ljetnim mjesecima prisutan je nepodnošljiv smrad i postoji opasnost od dodatnog zagađenja već zagađenih podzemnih voda“, što je u potpunosti netočna tvrdnja. Istina je da je zbog opravdanog interesa lokalne javnosti, Piškornica – sanacijsko odlagalište je u ožujku ove godine zatražilo izvanredni nadzor Državnog inspektorata, koji je uključivao i geodetsko snimanje, s ciljem utvrđivanja stvarnog stanja odloženog otpada na sve četiri plohe odlagališta. Državni je inspektorat na teren izašao 5. i 15. svibnja, te utvrdio da se odlaganje otpada obavlja u skladu s pravilima struke te je u skladu s očekivanim vrijednostima, odnosno količine odložene na Piškornici nisu veće od navedenih u izvješćima Društva. Konkretno, nalaz Državnog inspektorata je u skladu s transparentno javno dostupnim izvješćima o zaprimljenim količinama otpada i Izvješću o poslovanju društva, koje je svim građanima javno dostupno na stranicama Piškornica-sanacijskog odlagalište d.o.o. http://www.piskornica-sanacijsko-odlagaliste.hr/

Nadalje, autor vecernji.hr prenosi tvrdnje načelnika općine i predsjednika udruge „kako posljedica takvog neodgovornog upravljanja i prikazivanja lažnih podataka jest i činjenica da nastaju ogromni financijski gubici, koje nitko ne želi elaborirati niti objasniti“, što je još jedna netočna informacija. Istina je da su godišnja izvješća o poslovanju Društva javno dostupna na gore navedenim stranicama, usvojena od strane Skupštine osnivača te su dobila pozitivno mišljenje revizora. Također, udruga Zelena Piškornica doslovno nikada nije zatražila sastanak s upravom Društva.

Na njihove ranije prozivke u medijima, Društvo je još sredinom prošle godine odgovorilo i otvorenim pozivom za sastanak (http://www.piskornica-sanacijsko-odlagaliste.hr/default_vijest.asp?sid=7650 ) na kojem bismo odgovorili na sva njihova pitanja, no oni na taj poziv nikad nisu odgovorili. Autor Večernji.hr piše, prenoseći riječi načelnika Švegovića: „U veljači smo poslali dopis Piškornici da napravimo snimak dronom, no oni su to zabranili. To je posve nelogično jer općina Koprivnički Ivanec, kao 10-postotni suvlasnik mora imati uvid u sve podatke“.

Istina je da Društvo, od kad ga od rujna 2018. godine predstavlja direktor Marijan Blažok, redovito o svojem poslovanju izvještava sve članove Skupštine društva: Koprivničko-križevačku županiju, Međimursku županiju, Varaždinsku županiju, Krapinsko-zagorsku županiju i općinu Koprivnički Ivanec. Tijekom 2019. godine bilo je devet sjednica Nadzornog odbora i pet sjednica Skupštine, a na sve dostavljene upite u danom roku su bili dostavljeni podaci. Nažalost, Općina Koprivnički Ivanec jedina do sada nije na dnevni red Općinskog vijeća stavila nijedno od Izvješća o poslovanju društva, unatoč kontinuiranim zahtjevima samog Društva da se to učini.

U tekstu autor Večernji.hr dalje netočno navodi „angažirali smo tvrtku iz Zagreba čija je 3D analiza pokazala da je na odlagalište dovezeno više otpada nego što je prikazano od strane tvrtke Piškornica sanacijsko odlagalište, riječ je čak o količini od 40 000 tona“. Istina je da je izvanredni nadzor Državnog inspektorata utvrdio je kako količine na odlagalištu nisu veće od navedenih u izvješćima Društva. Nadalje, autor Vecernji.hr navodi još jednu neistinu izrečenu od strane načelnika Švegovića:„Kada sve sagledamo iz financijskog aspekta, postavlja se pitanje gdje je nestalo gotovo 14 milijuna kuna?, poručio je načelnik Koprivničkog Ivanca Mario Švegović“.

Istina je, što je izvanrednim nadzorom potvrdio i Državni inspektorat, kako nikakve manipulacije količinama otpada nije bilo, pa tako ne postoji ni navodnih 14 milijuna nestalih kuna. Autor Vecernji.hr dalje navodi cijeli niz neistina izrečenih od strane g. Jakupića: „Uprava Piškornica sanacijskog odlagališta ne vodi niti najmanju brigu o zdravlju stanovnika, bez obzira na naše uporne apele. Tek nakon velikih požara 2016. i 2017. godine, koji su ukazali na neadekvatne uvjete na odlagalištu Piškornica na koje se nekontrolirano dovozi smeće iz raznih dijelova Hrvatske, počele su se raditi analize utjecaja na zrak i vode. Rezultati tih analiza pokazivali su da su podzemne vode zagađene i količine teških metala i arsena daleko veće od dopuštenog.

Međutim, do današnjeg dana ništa se nije promijenilo“. Istina je kako sadašnja Uprava Piškornica – sanacijskog odlagališta ne može odgovarati za nebrigu za okoliš ni nezakonitosti u poslovanju prethodne uprave kojoj je na čelu bio Mladen Jozinović. U mandatu sadašnjeg direktora Marijana Blažoka, od rujna 2018. godine do danas, realiziran je cijeli niz poboljšanja u upravljanju sanacijskim odlagalištem, te ulaganja s ciljem zaštite okoliša i zdravlja ljudi. Konkretno, riječ je o unaprjeđenjima monitoringa emisija u zrak, ispunjavanju svih obveza prema Pravilniku o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 114/15, 103/18, 56/19), prikupljanju i spaljivanju odlagališnih plinova s ciljem smanjenja emisija štetnih plinova. Unaprjeđenja monitoringa zraka uključuju i ishođena je lokacijska dozvola za gradnju aktivnog sustava otplinjavanja i kogeneracijskog postrojenja. Društvo je unaprijedilo i monitoring podzemnih voda prema Studiji ocjene voda i tla na neposrednom utjecajnom području odlagališta Piškornica, izbušena su 3 nova piezometra, a u pripremi je bušenje pet dodatnih piezometara.

Cilj te investicije je, osim unaprjeđenja monitoringa odlagališta i zaštite okoliša, i zaštita vodocrpilišta Ivanščak. Svi su projekti monitoringa i zaštite okoliša predstavljeni i javnosti, te su detalji dostupni na poveznici http://www.piskornica-sanacijsko-odlagaliste.hr/default_vijest.asp?sid=7660 Ovim putem želimo naglasiti kako je Piškornica – sanacijsko odlagalište tijekom 2019. godine, a na zahtjev Skupštine i Općine Koprivnički Ivanec količine prihvaćenog otpada smanjilo za čak dvije trećine, odnosno na samo 35 tisuća tona godišnje, a racionalizacija poslovanja omogućila je i uspješnu provedbu svih zakonima i dobrom praksom propisanih mjera za zaštitu okoliša i zdravlja ljudi.

Iako smo kao čitatelji razočarani što nas nitko od novinara Večernjeg lista nije kontaktirao s molbom za odgovore ili komentare navoda iz teksta, i dalje smo otvoreni za sve Vaše upite o poslovanju. Vezano uz navode načelnika Švegovića i g . Jakupića, Piškornica – sanacijsko odlagalište planira poduzeti odgovarajuće pravne korake s ciljem zaštite ugleda Društva.   S poštovanjem, Uprava Piškornica – sanacijskog odlagališta predstavljena po: Marijan Blažok, direktor


IZVOR:
Pročitajte više na: https://www.vecernji.hr/vijesti/piskornica-inspektorat-je-utvrdio-da-se-odlaganje-otpada-obavlja-u-skladu-s-pravilima-struke-1405815 - www.vecernji.hrNema upisanih novosti.

Natrag