Novosti

Odvoz otpada na dan 22.06.2018. (petak)  vršit će se po uobičajenom rasporedu bez obzira na praznik.


Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o. će komunalni otpad:  • S područja općina Koprivnički Ivanec, Sokolovac i Gola odvoziti dana 26.06.2018. (utorak) umjesto na dan praznika 25.06.2018.

  • S područja općine Hlebine odvoziti dana 27.06.2018. (srijeda) umjesto na dan praznika 25.06.2018.Natrag