Novosti

Očitovanje na Nacrt prijedloga zatvaranja odlagališta neopasnog otpada na području RH


S ciljem potpune i točne informiranosti javnosti, a u vezi spekulacija o proširenju odlagališta Piškornica, navodimo očitovanje na Nacrt prijedloga zatvaranja odlagališta neopasnog otpada na području RH.


Tvrtka Piškornica - sanacijsko odlagalište d.o.o. koje upravlja odlagalištem u Koprivničkom Ivancu, sukladno planu izgradnje RCGO Piškornica definirala je u svim svojim planskim i strateškim dokumentima godišnje količine otpada koje je moguće prihvatiti do izgradnje RCGO. U tim dokumentima, a što je predočeno i javnosti na konferenciji za novinare održanoj 26.10.2018. godine, jasno i bez okolišanja izneseni su podaci o količinama otpada koje je moguće prihvatiti i odložiti na Piškornici.


Tako se u 2019. godini planira zaprimiti 38.500 t, a u godinama do 2023. prosječno 35.000 tona godišnje i nije moguće dodatno proširenje odlagališnih ploha.


O toj nepromjenjivoj činjenici tvrtka Piškornica - sanacijsko odlagalište izvijestila je MZOE u svom očitovanju na nacrt prijedloga dinamike zatvaranja odlagališta neopasnog otpada na području RH te zatražila brisanje dijela odlomka u kojem se predlaže razmatranje opcije proširenja kapaciteta odlagališta „Piškornica“. 


Naime, oko postojećeg odlagališta „Piškornica“ projektiran je budući RCGO Piškornica te stoga postojeće odlagalište nema mogućnosti proširenja. Uz to, proširenje kapaciteta „u visinu“ predstavljalo bi preveliki rizik na stabilnost samog tijela odlagališta te iz toga razloga proširenje isto tako nije moguće.


Zaključno iz svega iznesenog,  jasno je da ne postoje prostorni ni projektni preduvjeti koji bi omogućili  dodatno proširenje odlagališnih ploha na odlagalištu Piškornica i da neće biti povećanog prihvata otpada iznad predviđenih godišnjih količina koje su znatno umanjene u odnosu na prethodna razdoblja, posebice 2016. i 2017.godine.Natrag