Novosti

S obzirom na brojne upite zainteresirane javnosti proteklih dana, tvrtka Piškornica-sanacijsko odlagalište d.o.o. želi objasniti sve razloge i tijek postupaka vezanih uz zbrinjavanje procjednih voda na odlagalištu.


Problem procjednih voda na odlagalištu Piškornica nije od jučer i postoji od prvog dana od kada građani, JLS-ovi i gospodarski subjekti svoj otpad zbrinjavaju odlaganjem na odlagalište. Niti jednim projektom dosad tvrtke koje su upravljale odlagalištem nisu predvidjeli ni proveli aktivnosti na trajnoj i konačnoj obradi tih voda, već se samo recirkulacijom, dakle prepumpavanjem iz laguna na tijelo odlagališta procjedna voda zadržavala na odlagalištu.


Upravo kako bi se trajno i sigurno za okoliš riješio taj višegodišnji problem, uprava tvrtke Piškornica-sanacijsko odlagalište donijela je odluku o izvanrednim mjerama na odlagalištu.


One, prije svega, znače povećanje kapaciteta prihvata procjednih voda, postavljenjem folija kojima se usporava dotok procjednih voda u tijelo odlagališta, zatvaranje odvodnog kanala prema potoku Gliboki i zbrinjavanje procjednih voda na siguran i ekološki prihvatljiv način uz pomoć vanjskog partnera, a kasnije i vlastitom operativom.


U tijeku je prikupljanje ponuda ovlaštenih tvrtki koje su registrirane za zbrinjavanje procjednih voda s odlagališta. Očekuje se da će se procjedne vode u lagunama, koje se tamo nakupljaju godinama, a predstavljaju posebno povećan rizik u periodu znatnijih oborina, početi odvoziti s odlagališta u prvom kvartalu ove godine.


U ovom trenutku, dakle, ne postoji nikakva mogućnost izlijevanja procjednih voda u okoliš i njegovo onečišćenje. Uvođenje izvanrednih mjera bilo je jedino s ciljem da se taj višedesetljetni problem konačno trajno riješi.


Uprava tvrtke Piškornica-sanacijsko odlagalište smatra kako izvanredne mjere treba donositi preventivno, kako bi se spriječio mogući incident u budućnosti, a ne onda kad se tako nešto doista i dogodi.


Piškornica-sanacijsko odlagalište d.o.o.


Priopćenje za javnost - izvanredne mjere

Natrag